با کلیک بر روی دکمه مقابل از منو غذای مورد نظر خود را انتخاب نمایید
اگر سفارش شما برای روزهای دیگه است قبل از شروع تاریخ و ساعت را انتخاب کنید

سفارش غذای اینترنتی بخور بخور

950 29 575

09125112822

15
1395/12/01
12:25

اصفهان
ردیف شرح مقدار واحد فی مبلغ (تومان)
1 کباب بختیاری 3 پرس 45,000 135,000
1 کباب بختیاری 3 پرس 45,000 135,000
1 کباب بختیاری 3 پرس 45,000 135,000
1 کباب بختیاری 3 پرس 45,000 135,000
روش پرداخت :

خورشت قیمه

خورشت قیمه

خورشت قیمه

خورشت قیمه

خورشت قیمه

خورشت قیمه

خورشت قیمه

خورشت قیمه